Pilgrimslöparen

Hållbar hälsa genom rörelse.

Pilgrimslöparen
När livet går för fort, stanna upp, tag ett djupt andetag och gå långsamt för att öka närvaron. Släpp krav, ha tid till dig, känn tillit och få tillgång till dig själv och dina möjligheter. Lämna det liv som kräver resurser. Finn enkelheten och det omedelbara i livet. Stäng av allt brus och lyssna på tystnaden. Upplev livets andning. Lämna oro i det förflutna och för framtiden. Var i nuet. Här finns inga bekymmer. Dela med andra, lyssna, sörj och gläds. Se bortom tid och rum, hitta det som är helt och heligt för dig, finn den inre källan.

En pilgrims ledord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, delande och andlighet.


Vad är Shinrin Yoku - skogsbad?

Begreppet shinrin yoku kommer från Japan och betyder att man använder alla sinnen för att uppleva naturen på nära håll. Översatt till svenska blir det skogsbad. Ordet kan liknas med solbad fast det är skogen som översköljer en.

Skogen påverkar människors hälsa och välbefinnande och vi mår bättre av att vara där. Yoshifumi Miyazaki har forskat för att undersöka effekterna av skogsbad och de är:

  • Förbättring av nedsatt immunförsvar genom en ökning av antalet naturliga mördarceller (NK) som bekämpar infektioner och tumörer.
  • Ökad avslappning till följd av ökad aktivitet i det parasympatiska nervsystemet.
  • Sänkning av högt blodtryck efter bara en kvarts skogsterapi. 
  • Minskad stress till följd av minskad aktivitet i det sympatiska nervsystemet.
  • Bibehållen effekt med sänkt blodtryck i 5 dagar efter fyra timmar skogsbad.
  • Minskade stresskänslor och en ökad känsla av allmänt välbefinnande.
  • Sänkning av förhöjt blodtryck efter bara en dags skogsterapi, en effekt som kvarstår upp till fem dagar. 

(Källa Yoshifumi Miyazaki, Shinrin yoku - bli lugn och harmonisk med natur- och skogsterapi, 2018.)

Så sammanfattningsvis, skogsbad ger lägre stressnivåer, förbättrar livskvalitén och minskar stressrelaterade sjukdomar

Skogsbad ökar hälsan för att när vi är i samklang med vår omgivning upplever vi välbefinnande. Naturen ställer inga krav och i skogen slappnar kroppen av. Där kan vi på ett naturligt sätt känna samhörighet. Genom att vandra långsamt kommer vi in i naturens rytm och blir mer avslappnade. Genom upplevelser med våra sinnen blir vi mer närvarande vilket dämpar stress och oro. Vår mentala kapacitet förbättras. Japanernas intresse för skogsbad uppkom som en reaktion på vad dagens samhälle i stadsmiljö gjort med människan där stress och stressrelaterade sjukdomar är allt vanligare. Städer i sig är inte skadliga men vi behöver naturen för att må bra. Växtlighet skapar lugn.

Skogsbad skiljer sig från en vanlig vandring i naturen då målet är att hitta lugn och harmoni mer än att ta sig från en plats till en annan. Din guide hjälper dig sakta ner och vägleder genom olika övningar till mer närvaro så att du kan knyta an till naturen. Genom att upptäcka med alla sinnen väcks nyfikenhet och glädje. Skogsbad är en hälsoaktivitet som stärker immunförsvaret och minskar stress.